Portfolio > More Portfolio

1/2 H2O 1/3 Oil
1/2 H2O 1/3 Oil
Graphite on Bristol mounted on panel
16x13
2021

1/2 H2O 1/3 Oil
Graphite on Bristol mounted on panel
2021